ملک مشاع

ملک مشاع و مهم‌ترین مسائل حقوقی مربوط به آن!

ملک مشاع به ملکی با بیش از یک گفته می‌شود. سهم شرکا مقداری مشخص از کل است؛ بدون این‌که از نظر جغرافیایی، محدود و مشخص “ملک مشاع و مهم‌ترین مسائل حقوقی مربوط به آن!”

انتخاب آپارتمان

با انواع سند و اهمیت آن را بیشتر آشنا شویم!

چقدر با انواع سند و اهمیت آن آشنایی دارید؟ تا به حال سند و مسائل مربوط به آن برایتان مشکل­‌ساز شده است؟ با ما باشید “با انواع سند و اهمیت آن را بیشتر آشنا شویم!”