اپلیکیشن موبایل پلاس

با اپلیکیشن موبایل پلاس بیشتر آشنا شویم!

پلاس چیست و چه کمکی به شما می کند؟ پلاس سامانه‌ایست برای مشاوران املاک که قابلیت مدیریت شعبات، کارمندان‌، خانه‌ها و متقاضیان را به شما “با اپلیکیشن موبایل پلاس بیشتر آشنا شویم!”