حقوق مستاجر

با حقوق و تکالیف مستاجر نسبت به موجر یا صاحب‌خانه بیشتر آشنا شویم!

صاحب‌خانه یا موجر حقوق و تکالیفی نسبت به ملکی که اجاره می‌­دهد دارد. در طرف مقابل مستاجر نیز حق و حقوق و تکالیفی نسبت به “با حقوق و تکالیف مستاجر نسبت به موجر یا صاحب‌خانه بیشتر آشنا شویم!”

حق کمیسیون املاک

حق کمیسیون املاک در شهرهای مختلف چگونه است؟

یکی از هزینه‌های همیشگی برای معاملات خرید و اجاره خانه، هزینه حق کمیسیون آژانس‌ها و مشاورین است. در این مطلب به نرخ اتحادیه حق کمیسیون “حق کمیسیون املاک در شهرهای مختلف چگونه است؟”

قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر، با آن آشنایی دارید؟

اجاره‌­نشین هستید یا صاحب­‌خانه؟ آیا با قوانین و مسائل حقوقی مربوط به اجاره‌­نشینی و صاحب‌خانگی آشنایی دارید؟ آیا با صاحب­‌خانه یا مستأجر خود درگیری داشته‌­اید؟ “قانون روابط موجر و مستأجر، با آن آشنایی دارید؟”