مهاجرت به ترکیه

مراحل و مدارک لازم برای خرید خانه و مهاجرت به ترکیه!

در پست‌های قبل به مقدمه‌ای از شرایط زندگی و مهاجرت به ترکیه اشاره کردیم. در این مقاله به مراحل و مدارک لازم برای خرید ملک “مراحل و مدارک لازم برای خرید خانه و مهاجرت به ترکیه!”

ملک مشاع

ملک مشاع و مهم‌ترین مسائل حقوقی مربوط به آن!

ملک مشاع به ملکی با بیش از یک گفته می‌شود. سهم شرکا مقداری مشخص از کل است؛ بدون این‌که از نظر جغرافیایی، محدود و مشخص “ملک مشاع و مهم‌ترین مسائل حقوقی مربوط به آن!”