اصول معماری و ساخت

تیم آموزش پلاس00:02:001 سال قبل
معماری و ساخت
Card Image

توضیحات

اصول و اصطلاحات معماری ساختمان اصول و اصطلاحات ساخت و عمران اطلاعات مهم برای مشاورین املاک در راستای معماری و ساخت خانه

اصول و اصطلاحات معماری ساختمان اصول و اصطلاحات ساخت و عمران اطلاعات مهم برای مشاورین املاک در راستای معماری و ساخت خانه

چه چیزهایی خواهید آموخت

سرفصل ها