کتاب صوتی آموزش املاک به شیوه شزوما

تیم آموزش پلاس02:47:009 ماه قبل
کتاب صوتی
Card Image

توضیحات

مقدمه محمدرضا شایگان فصل اول: شزوما فصل دوم: پرش ‌ با چترنجات فصل سوم: زدن هدف فصل چهارم: ارتباط جادویی فصل پنجم: کلیدهای طلایی فصل ششم: رگبار مسلسل فصل هفتم: ذره‌بین دکتر ملک فصل هشتم: شاه‌کلید املاک فصل نهم: بیلبورد املاک فصل دهم: کشف معمای... بیشتر

مقدمه محمدرضا شایگان فصل اول: شزوما فصل دوم: پرش ‌ با چترنجات فصل سوم: زدن هدف فصل چهارم: ارتباط جادویی فصل پنجم: کلیدهای طلایی فصل ششم: رگبار مسلسل فصل هفتم: ذره‌بین دکتر ملک فصل هشتم: شاه‌کلید املاک فصل نهم: بیلبورد املاک فصل دهم: کشف معمای متقاضی فصل یازدهم: لیدر باهوش فصل دوازدهم: فروش‌کار حرفه‌ای فصل سیزدهم: هفت‌خوان وصل