برندسازی و مدیریت برند

تیم آموزش پلاس00:54:004 ماه قبل
مارکتینگ
Card Image

توضیحات

آشنایی با مفهوم برند آشنایی با انواع برند و کاربردهای آنها اصول بازاریابی، فروش و برندینگ اصول و مراحل برندینگ یا برندسازی

آشنایی با مفهوم برند آشنایی با انواع برند و کاربردهای آنها اصول بازاریابی، فروش و برندینگ اصول و مراحل برندینگ یا برندسازی