هنر متقاعد نمودن دیگران

تیم آموزش پلاس08:12:003 ماه قبل
Card Image

توضیحات

در این دوره با اصول متقاعدسازی و ترفندهای متقاعد نمودن دیگران آشنا خواهید شد ...

در این دوره با اصول متقاعدسازی و ترفندهای متقاعد نمودن دیگران آشنا خواهید شد ...