زبان بدن

تیم آموزش پلاس00:17:003 ماه قبل
Card Image

توضیحات

حالت بدن، شیوه ایستادن یا نشستن، محل قرار گرفتن دستها و پاها، ژست ها، لبخند زدن، پلک زدن، گزیدن لبها، تماس دستها با صورت، نگاه کردن به سمت پایین یا بالا یا اطراف، تکان دادن سر و ... پیام هایی را به مخاطب منتقل می کند. در این دوره به جزئیات این بخش... بیشتر

حالت بدن، شیوه ایستادن یا نشستن، محل قرار گرفتن دستها و پاها، ژست ها، لبخند زدن، پلک زدن، گزیدن لبها، تماس دستها با صورت، نگاه کردن به سمت پایین یا بالا یا اطراف، تکان دادن سر و ... پیام هایی را به مخاطب منتقل می کند. در این دوره به جزئیات این بخش از مهارت های غیر کلامی خواهیم پرداخت.

چه چیزهایی خواهید آموخت

سرفصل ها