مدیریت آژانس املاک

تیم آموزش پلاس00:11:008 ماه قبل
مدیریت آژانس
Card Image

توضیحات

اصول مدیریت آژانس املاک اصول فروش و بازاریابی نکات کلیدی در جلسات کاری و مذاکرات ملکی

اصول مدیریت آژانس املاک اصول فروش و بازاریابی نکات کلیدی در جلسات کاری و مذاکرات ملکی