مارکتینگ
بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ
00:11:00تیم آموزش پلاس

این دوره به طور تخصصی بازاریابی درست را به هر دو شیوه سنتی ودیجیتالی به مشاورین املاک خواهد آموخت....

مارکتینگ
برندسازی و مدیریت برند
00:54:00تیم آموزش پلاس

در این دوره جامع آموزشی با مفهوم برند، انواع برند و کاربردهای آنها، اصول بازاریابی، فروش و برندینگ و اصول و..